Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus lopšelio-darželio “Gelvonėlis“ nuostatai 2021-09-16 12:15:04 5.17 MB
Vilniaus lopšelio-darželio „Gelvonėlis“ mokytojų tarybos nuostatai 2021-09-16 12:15:04 70 KB
Mokyklos metodinės tarybos nuostatai 2022-02-03 16:50:14 26.76 KB
Vilniaus lopšelio-darželio „Gelvonėlis“ tarybos nuostatai 2021-09-16 12:15:04 92.5 KB
Vilniaus lopšelio-darželio “Gelvonėlis“ meninės kūrybinės veiklos koordinavimo grupės nuostatai 2021-09-16 12:15:04 114 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai 769.46 KB
Projekto nuostatai 159.79 KB
Virtualios parodos nuostatai 143.75 KB
Tvarkos
Vilniaus lopšelio-darželio „Gelvonėlis“ vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-02-03 13:08:44 45.02 KB
Dėl lankymo mokyklos tvarkos aprašas 2022-02-18 21:58:33 111.49 KB
Taisyklės
Finansų kontrolės taisyklės 2020 m. 2021-09-16 11:38:26 55.72 KB
Pareigybės aprašai
Vilniaus lopšelis darželis „Gelvonėlis“ mokytojos padėjėjos pareigybės aprašymas 2023-04-27 17:07:23 210.01 KB
Vilniaus lopšelis darželis „Gelvonėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

2022-10-21 13:38:31 53 KB
Vilniaus lopšelis darželis „Gelvonėlis“ kiemsargio pareigybės aprašymas 206.23 KB
Vilniaus lopšelis darželis „Gelvonėlis“ logopedo pareigybės aprašymas 218.27 KB
Vilniaus lopšelis darželis „Gelvonėlis“ meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 223.64 KB
Vilniaus lopšelis darželis „Gelvonėlis“ priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

2022-10-21 13:36:41 51 KB
Vilniaus lopšelis darželis „Gelvonėlis“ sveikatos priežiūros specialisto ir dietisto pareigybės aprašymas 219.35 KB
Vilniaus lopšelis darželis „Gelvonėlis“ pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2024-02-15 09:03:27 1.38 MB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus lopšelio-darželio "Gelvonėlis 2023-2027 m. strateginis veiklos planas 2024-03-29 11:25:53 915.2 KB
Kiti dokumentai
Vilniaus lopšelio-darželio Gelvonėlis ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 40.76 MB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Direktoriaus ataskaita 2019
Vadovo ataskaitos
Vadovo ataskaita 2021 2022-04-08 14:22:18 5.05 MB
Direktoriaus ataskaita 2019
Direktoriaus ataskaita 2018
Vadovo 2022 m.veiklos ataskaita 2023-03-23 11:27:41 5.46 MB
2023 m. vadovo veiklos ataskaita 2024-01-19 14:40:56 3.94 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 finansinių ataskaitų rinkinys 354.36 KB
2021 m.
2021 finansinių ataskaitų rinkinys 2022-07-18 11:15:22 352.86 KB
2020 m.
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-16 11:47:28 0.96 MB
2019 m.
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-16 12:49:26 317.95 KB
2018 m.
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-16 12:50:23 318.87 KB
2017 m.
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-16 12:51:05 293.92 KB
Maitinimas Atnaujinta Dydis
Vilniaus lopšelio-darželio „Gelvonėlis“ vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-02-03 13:08:44 45.02 KB
Vaikų maitinimo integraciniai valgiaraščiai 2023-03-16 13:00:37 34.97 KB
Vasaros sezono valgiaraščiai 34.93 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Vilniaus lopšelio-darželio „Gelvonėlis“ viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2021-09-15 21:10:02 54.25 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Padėkos už dalyvavimą rudens renginiuose 2022-07-12 12:40:48 2.38 MB
Padėkos už dalyvavimą žiemos renginiuose 8.96 MB
Padėkos už dalyvavimą pavasario renginiuose 4.74 MB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Padėkos už dalyvavimą rudens renginiuose 2022-07-12 12:40:48 2.38 MB
Padėkos už dalyvavimą žiemos renginiuose 8.96 MB
Padėkos už dalyvavimą pavasario renginiuose 4.74 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Direktoriaus įsakymas 2021-04-25 12:36:37 210.68 KB
Atmintinė 2021-04-25 12:39:41 204.6 KB
Pranešimo apie korupciją forma-1 2021-04-25 12:41:24 200.78 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Vilniaus lopšelio-darželio Gelvonėlis ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 40.76 MB
Civilinių saugos mokymų metodinė medžiaga 2024-03-29 11:25:44 11.98 MB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-09-15 21:01:19 74.07 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Laiškas bendruomenei apie tyrimą ir SAM 2022-02-18 20:42:58 57.67 KB
Specialieji poreikiai vaikams Atnaujinta Dydis
Lankstinukas tėvams 2022-02-19 10:34:09 525.16 KB