Turinio auditas

64%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
197 2024-05-26 Įtraukusis ugdymas Neutrali Danuta
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
157 2024-05-26 Ikimokyklinis ugdymas Neutrali Danuta
158 2024-05-26 Priešmokyklinis ugdymas Neutrali Danuta
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
32 2024-05-26 1,2% parama Rekomendacija

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Danuta
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
44 2024-05-26 Aktualu mokytojams Neutrali Danuta
45 2024-05-26 Aktualu tėvams Neutrali Danuta
74 2024-05-26 Nuorodos Neutrali Danuta
104 2024-05-26 Planavimo dokumentai Neutrali

Vadovo veiklos ataskaitos ir čia dedamos.

Danuta
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-05-26 Administracija Bendrieji reikalavimai

Reikia geros kokybės nuotraukų. Pilnų vardų ir pavardžių. Pavaduotojams pareigybinių aprašų, vadovė dar ir cv.

Pavaduotojas ūkiui pagal struktūros schemai yra, kas jis.ji?

Danuta
18 2024-05-26 Neformalus švietimas Neutrali

Teisingai suprantame, kad pas jus to nėra?

Danuta
23 2024-05-26 Visuomenės sveikatos specialistas Bendrieji reikalavimai

Rašote, kad savo specialisto neturite, yra Visuomenės sveiaktos biuro darbuotojas.
Ar galite nurodyti Vardą, Pavardę, jo darbo laiką, kontaktus kaip su juo susisiekti esant poreikiui?
Taip pat kokiais klausimais į jį galima kreiptis, kokios jo funkcijos?

Danuta
30 2024-05-26 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Danuta
41 2024-05-26 Projektinė veikla Rekomendacija

Ar vykdote kokius projektus?

Danuta
47 2024-05-26 Nuostatai Neutrali

Čia turėtū būti ne tik Nuostatai, bet ir visi kiti įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai. Tvarkos aprašai, taisyklės, priedai prie tvarkų.

Surinkite ką turite, atrinksime kas kur dedame kartu.

Danuta
52 2024-05-26 Biudžeto vykdymo ataskaitos Bendrieji reikalavimai

Jei neturite tokių ataskaitų, tai turėtumėte nurodyti kodėl neturite.

Danuta
53 2024-05-26 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Pagal bendruosius reikalavimus reikia skelbti paskutinių metų vidurkį ir naujausio kevirčio darbo užmokestį

pvz: https://baltijosgimnazija.lt/administracine-informacija/darbo-uzmokestis

Danuta
87 2024-05-26 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

čia turėtų būti nepedagoginių darbuotojų sąrašas ir pareigybiniai aprašai. 

Darbuotojai sukelti reikia pareigibinių aprašų

Danuta
114 2024-05-26 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne ugdymo įstaigai, o pastatui.

Danuta
123 2024-05-26 Bendradarbiavimas Rekomendacija

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

karolis
145 2024-05-26 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Danuta
155 2024-05-26 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Teikiamos paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Danuta
159 2024-05-26 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pilną specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Danuta
162 2024-05-26 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką pridėti?

Danuta
167 2024-05-26 Valgiaraščiai 1,5-3 metų vaikų maitinimas Neutrali

Ar talpinate informaciją apie valgiaraščius?
Jei taip, prašome pateikti.

Danuta
168 2024-05-26 Valgiaraščiai 4-7 metų vaikų maitinimas Neutrali

Ar talpinate informaciją apie valgiaraščius?
Jei taip, prašome pateikti.

Danuta
169 2024-05-26 Metodinė taryba Neutrali

Prašome pateikti pilnus vardus ir pavardes.

Danuta
171 2024-05-26 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai

Ar turite kažkokių ugdymo organizavimo planų, tvarkų ar kitokių dokumentų?

Danuta
186 2024-05-26 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti komisijos funkcijas.

Danuta
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-05-26 Titulinis puslapis Neutrali Danuta
4 2024-05-26 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Danuta
6 2024-05-26 Struktūra ir kontaktai Neutrali Danuta
7 2024-05-26 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Danuta
9 2024-05-26 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Danuta
11 2024-05-26 Lopšelio-darželio taryba Bendrieji reikalavimai Danuta
12 2024-05-26 Pasiekimai Bendrieji reikalavimai Danuta
19 2024-05-26 Kitos paslaugos Neutrali Danuta
27 2024-05-26 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Danuta
28 2024-05-26 Maitinimas Bendrieji reikalavimai Danuta
34 2024-05-26 Ugdymas Neutrali Danuta
46 2024-05-26 Administracinė informacija Neutrali Danuta
54 2024-05-26 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Darželyje nėra valstybės tarnautojų.

Danuta
55 2024-05-26 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Danuta
56 2024-05-26 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Danuta
62 2024-05-26 Apie mus Neutrali karolis
63 2024-05-26 Filosofija, misija, vizija, vertybės Rekomendacija

Gal turite?

Sukelta

karolis
77 2024-05-26 Versija neįgaliesiems Neutrali Danuta
78 2024-05-26 Svetainės medis Neutrali Danuta
79 2024-05-26 Apie lopšelį-darželį Neutrali karolis
82 2024-05-26 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Danuta
83 2024-05-26 Laisvos darbo vietos Neutrali Danuta
86 2024-05-26 Struktūros schema Neutrali

Struktūros schema privaloma

Danuta
107 2024-05-26 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Pakeisti į kategorinį įterpimą

Sutvarkyta

Danuta
115 2024-05-26 Mūsų simboliai Rekomendacija karolis
118 2024-05-26 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Ar turte tokią komisiją? Jei taip, reikia sąrašo, kas ją sudaro ir funkcijų

Sukelta

Danuta
129 2024-05-26 Kontaktai Rekomendacija Danuta
130 2024-05-26 Slapukų politika Neutrali Danuta
133 2024-05-26 Ugdymo aplinka Rekomendacija karolis
156 2024-05-26 Turinio auditas Neutrali Danuta
160 2024-05-26 Veiklos sritys Neutrali

Perrašėme iš Nuostatų

Danuta
161 2024-05-26 Duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai Danuta
163 2024-05-26 Savivalda Neutrali Danuta
164 2024-05-26 About us Rekomendacija Danuta
166 2024-05-26 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Danuta
173 2024-05-26 „Bitutės“, rusų, vaikų amžius 1,5 – 3 m. Rekomendacija

Auklėtojos: Liudmila Aniščenkova, Margarita Sadaitienė
Auklėtojos padėjėja: Danijelia Žukovskaja

Dienotvarkė?

Emblema?

Darbo laika?

Kontaktai?

Grupės nuotraukos?

 

Danuta
174 2024-05-26 „Boružėlės“, rusų, vaikų amžius 3 – 5 m. Neutrali

Rusų, vaikų amžius 4 – 6m.

Auklėtojos: Natalija Osipova, Liubovė Volochovičienė

Auklėtojos padėjėja: Tatjana Žavoronok

Danuta
175 2024-05-26 Riešutėliai“, lietuvių, vaikų amžius 5 – 7 m. Neutrali

“Žvirbliukai”, lietuvių, vaikų amžius 4 – 5m .
Auklėtojos: Natalija Savicka, Renata Bulkiienė
Auklėtojos padėjėja: Galina Lastočkina

Danuta
176 2024-05-26 „Drugeliai“, lenkų, vaikų amžius 1,5 – 3 m. Neutrali

“Drugeliai”, rusų-lenkų, vaikų amžius 1,5 – 3m.,
Auklėtojos: Veslava Kizelevič, Valentina Dirsienė
Auklėtojos padėjėja: Galina Movčan

Danuta
177 2024-05-26 „Ramunėlės“, lietuvių, vaikų amžius 3 – 5 m. Neutrali

“Ramunėlės”, lietuvių, vaikų amžius 3 – 4m.
Auklėtojos: Nijolė Akuškienė, Anastasija Volotkevičienė
Auklėtojos padėjėja: Stanislava Jelisejeva

Danuta
178 2024-05-26 „Ąžuoliukai“, lietuvių, vaikų amžius 1,5 – 3 m. Neutrali

Auklėtojos: Jolanta Pilipavičienė, Irena Uškevič
Auklėtojos padėjėja: Alina Voinova

Danuta
179 2024-05-26 „Raselės“, rusų, vaikų amžius 5 – 7 m. Neutrali

“Raselės”, rusų, vaikų amžius 5 – 7m.
Auklėtojos: Rima Jasinskaja, Liudmila Karklelienė
Auklėtojos padėjėja: Tatjana Leščevskaja

Danuta
180 2024-05-26 „Saulutė“, lenkų, vaikų amžius 2,5 – 6 m. Neutrali

“Saulutė”, lenkų, vaikų amžius 3 – 6m.
Auklėtojos: Halina Žiznevskaja, Gražina Palšaitienė
Auklėtojos padėjėja: Leontyna Vojtkevič

Danuta
181 2024-05-26 „Nykštukai“, lietuvių, vaikų amžius 4 – 6 m. Neutrali

„Ąžuoliukai“, lietuvių, vaikų amžius 4 – 5m.
Auklėtojos:  Marija Mazeikienė, Audronė Valauskienė
Auklėtojos padėjėja: Stanislava Kryštul

Danuta
182 2024-05-26 „Pelėdžiukai“, lietuvių, vaikų amžius 5 – 7 m. Neutrali

“Pelėdžiukai”, lietuvių, vaikų amžius 6 – 7m.
Auklėtojos: Nijolė Kasparavičienė, Aneta Bernatovič
Auklėtojos padėjėja: Violeta Urbelienė

Danuta
183 2024-05-26 „Varpeliai“, rusų, vaikų amžius 2 – 4 m. Neutrali

“Varpeliai”, rusų, vaikų amžius 3 – 4 m.
Auklėtoja: Natalja Gudelevičienė, Margarita Sadaitienė
Auklėtojos padėjėja: Oksana Kochanovskienė

Danuta
184 2024-05-26 „Žvirbliukai“, lietuvių, vaikų amžius 2 – 4 m. Neutrali

“Riešutėliai”, lietuvių, vaikų amžius 4 – 6m.
Auklėtojos: Božena Karpovičienė, Olga Karklelienė
Auklėtojos padėjėja: Jolanta Maišelienė

Danuta
185 2024-05-26 Priėmimas į lopšelį-darželį Rekomendacija

Reikalinga koncentruota informacija. Apie visas tvarkas. Pabandykite parašyti taip, kad žmogus suprastų, o ne tik numesti keletą nuorodų.

Sukelta info

karolis
187 2024-05-26 Atviri duomenys Neutrali Danuta
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-05-26 Titulinis puslapis Neutrali Danuta
2 2024-05-26 Administracija Bendrieji reikalavimai

Reikia geros kokybės nuotraukų. Pilnų vardų ir pavardžių. Pavaduotojams pareigybinių aprašų, vadovė dar ir cv.

Pavaduotojas ūkiui pagal struktūros schemai yra, kas jis.ji?

Danuta
4 2024-05-26 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Danuta
6 2024-05-26 Struktūra ir kontaktai Neutrali Danuta
7 2024-05-26 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Danuta
9 2024-05-26 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Danuta
11 2024-05-26 Lopšelio-darželio taryba Bendrieji reikalavimai Danuta
12 2024-05-26 Pasiekimai Bendrieji reikalavimai Danuta
18 2024-05-26 Neformalus švietimas Neutrali

Teisingai suprantame, kad pas jus to nėra?

Danuta
19 2024-05-26 Kitos paslaugos Neutrali Danuta
23 2024-05-26 Visuomenės sveikatos specialistas Bendrieji reikalavimai

Rašote, kad savo specialisto neturite, yra Visuomenės sveiaktos biuro darbuotojas.
Ar galite nurodyti Vardą, Pavardę, jo darbo laiką, kontaktus kaip su juo susisiekti esant poreikiui?
Taip pat kokiais klausimais į jį galima kreiptis, kokios jo funkcijos?

Danuta
27 2024-05-26 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Danuta
28 2024-05-26 Maitinimas Bendrieji reikalavimai Danuta
30 2024-05-26 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Danuta
32 2024-05-26 1,2% parama Rekomendacija

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Danuta
34 2024-05-26 Ugdymas Neutrali Danuta
41 2024-05-26 Projektinė veikla Rekomendacija

Ar vykdote kokius projektus?

Danuta
44 2024-05-26 Aktualu mokytojams Neutrali Danuta
45 2024-05-26 Aktualu tėvams Neutrali Danuta
46 2024-05-26 Administracinė informacija Neutrali Danuta
47 2024-05-26 Nuostatai Neutrali

Čia turėtū būti ne tik Nuostatai, bet ir visi kiti įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai. Tvarkos aprašai, taisyklės, priedai prie tvarkų.

Surinkite ką turite, atrinksime kas kur dedame kartu.

Danuta
52 2024-05-26 Biudžeto vykdymo ataskaitos Bendrieji reikalavimai

Jei neturite tokių ataskaitų, tai turėtumėte nurodyti kodėl neturite.

Danuta
53 2024-05-26 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Pagal bendruosius reikalavimus reikia skelbti paskutinių metų vidurkį ir naujausio kevirčio darbo užmokestį

pvz: https://baltijosgimnazija.lt/administracine-informacija/darbo-uzmokestis

Danuta
54 2024-05-26 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Darželyje nėra valstybės tarnautojų.

Danuta
55 2024-05-26 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Danuta
56 2024-05-26 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Danuta
62 2024-05-26 Apie mus Neutrali karolis
63 2024-05-26 Filosofija, misija, vizija, vertybės Rekomendacija

Gal turite?

Sukelta

karolis
74 2024-05-26 Nuorodos Neutrali Danuta
77 2024-05-26 Versija neįgaliesiems Neutrali Danuta
78 2024-05-26 Svetainės medis Neutrali Danuta
79 2024-05-26 Apie lopšelį-darželį Neutrali karolis
82 2024-05-26 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Danuta
83 2024-05-26 Laisvos darbo vietos Neutrali Danuta
86 2024-05-26 Struktūros schema Neutrali

Struktūros schema privaloma

Danuta
87 2024-05-26 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

čia turėtų būti nepedagoginių darbuotojų sąrašas ir pareigybiniai aprašai. 

Darbuotojai sukelti reikia pareigibinių aprašų

Danuta
104 2024-05-26 Planavimo dokumentai Neutrali

Vadovo veiklos ataskaitos ir čia dedamos.

Danuta
107 2024-05-26 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Pakeisti į kategorinį įterpimą

Sutvarkyta

Danuta
114 2024-05-26 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne ugdymo įstaigai, o pastatui.

Danuta
115 2024-05-26 Mūsų simboliai Rekomendacija karolis
118 2024-05-26 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Ar turte tokią komisiją? Jei taip, reikia sąrašo, kas ją sudaro ir funkcijų

Sukelta

Danuta
123 2024-05-26 Bendradarbiavimas Rekomendacija

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

karolis
129 2024-05-26 Kontaktai Rekomendacija Danuta
130 2024-05-26 Slapukų politika Neutrali Danuta
133 2024-05-26 Ugdymo aplinka Rekomendacija karolis
145 2024-05-26 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Danuta
155 2024-05-26 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Teikiamos paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Danuta
156 2024-05-26 Turinio auditas Neutrali Danuta
157 2024-05-26 Ikimokyklinis ugdymas Neutrali Danuta
158 2024-05-26 Priešmokyklinis ugdymas Neutrali Danuta
159 2024-05-26 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pilną specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Danuta
160 2024-05-26 Veiklos sritys Neutrali

Perrašėme iš Nuostatų

Danuta
161 2024-05-26 Duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai Danuta
162 2024-05-26 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką pridėti?

Danuta
163 2024-05-26 Savivalda Neutrali Danuta
164 2024-05-26 About us Rekomendacija Danuta
166 2024-05-26 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Danuta
167 2024-05-26 Valgiaraščiai 1,5-3 metų vaikų maitinimas Neutrali

Ar talpinate informaciją apie valgiaraščius?
Jei taip, prašome pateikti.

Danuta
168 2024-05-26 Valgiaraščiai 4-7 metų vaikų maitinimas Neutrali

Ar talpinate informaciją apie valgiaraščius?
Jei taip, prašome pateikti.

Danuta
169 2024-05-26 Metodinė taryba Neutrali

Prašome pateikti pilnus vardus ir pavardes.

Danuta
171 2024-05-26 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai

Ar turite kažkokių ugdymo organizavimo planų, tvarkų ar kitokių dokumentų?

Danuta
173 2024-05-26 „Bitutės“, rusų, vaikų amžius 1,5 – 3 m. Rekomendacija

Auklėtojos: Liudmila Aniščenkova, Margarita Sadaitienė
Auklėtojos padėjėja: Danijelia Žukovskaja

Dienotvarkė?

Emblema?

Darbo laika?

Kontaktai?

Grupės nuotraukos?

 

Danuta
174 2024-05-26 „Boružėlės“, rusų, vaikų amžius 3 – 5 m. Neutrali

Rusų, vaikų amžius 4 – 6m.

Auklėtojos: Natalija Osipova, Liubovė Volochovičienė

Auklėtojos padėjėja: Tatjana Žavoronok

Danuta
175 2024-05-26 Riešutėliai“, lietuvių, vaikų amžius 5 – 7 m. Neutrali

“Žvirbliukai”, lietuvių, vaikų amžius 4 – 5m .
Auklėtojos: Natalija Savicka, Renata Bulkiienė
Auklėtojos padėjėja: Galina Lastočkina

Danuta
176 2024-05-26 „Drugeliai“, lenkų, vaikų amžius 1,5 – 3 m. Neutrali

“Drugeliai”, rusų-lenkų, vaikų amžius 1,5 – 3m.,
Auklėtojos: Veslava Kizelevič, Valentina Dirsienė
Auklėtojos padėjėja: Galina Movčan

Danuta
177 2024-05-26 „Ramunėlės“, lietuvių, vaikų amžius 3 – 5 m. Neutrali

“Ramunėlės”, lietuvių, vaikų amžius 3 – 4m.
Auklėtojos: Nijolė Akuškienė, Anastasija Volotkevičienė
Auklėtojos padėjėja: Stanislava Jelisejeva

Danuta
178 2024-05-26 „Ąžuoliukai“, lietuvių, vaikų amžius 1,5 – 3 m. Neutrali

Auklėtojos: Jolanta Pilipavičienė, Irena Uškevič
Auklėtojos padėjėja: Alina Voinova

Danuta
179 2024-05-26 „Raselės“, rusų, vaikų amžius 5 – 7 m. Neutrali

“Raselės”, rusų, vaikų amžius 5 – 7m.
Auklėtojos: Rima Jasinskaja, Liudmila Karklelienė
Auklėtojos padėjėja: Tatjana Leščevskaja

Danuta
180 2024-05-26 „Saulutė“, lenkų, vaikų amžius 2,5 – 6 m. Neutrali

“Saulutė”, lenkų, vaikų amžius 3 – 6m.
Auklėtojos: Halina Žiznevskaja, Gražina Palšaitienė
Auklėtojos padėjėja: Leontyna Vojtkevič

Danuta
181 2024-05-26 „Nykštukai“, lietuvių, vaikų amžius 4 – 6 m. Neutrali

„Ąžuoliukai“, lietuvių, vaikų amžius 4 – 5m.
Auklėtojos:  Marija Mazeikienė, Audronė Valauskienė
Auklėtojos padėjėja: Stanislava Kryštul

Danuta
182 2024-05-26 „Pelėdžiukai“, lietuvių, vaikų amžius 5 – 7 m. Neutrali

“Pelėdžiukai”, lietuvių, vaikų amžius 6 – 7m.
Auklėtojos: Nijolė Kasparavičienė, Aneta Bernatovič
Auklėtojos padėjėja: Violeta Urbelienė

Danuta
183 2024-05-26 „Varpeliai“, rusų, vaikų amžius 2 – 4 m. Neutrali

“Varpeliai”, rusų, vaikų amžius 3 – 4 m.
Auklėtoja: Natalja Gudelevičienė, Margarita Sadaitienė
Auklėtojos padėjėja: Oksana Kochanovskienė

Danuta
184 2024-05-26 „Žvirbliukai“, lietuvių, vaikų amžius 2 – 4 m. Neutrali

“Riešutėliai”, lietuvių, vaikų amžius 4 – 6m.
Auklėtojos: Božena Karpovičienė, Olga Karklelienė
Auklėtojos padėjėja: Jolanta Maišelienė

Danuta
185 2024-05-26 Priėmimas į lopšelį-darželį Rekomendacija

Reikalinga koncentruota informacija. Apie visas tvarkas. Pabandykite parašyti taip, kad žmogus suprastų, o ne tik numesti keletą nuorodų.

Sukelta info

karolis
186 2024-05-26 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti komisijos funkcijas.

Danuta
187 2024-05-26 Atviri duomenys Neutrali Danuta
197 2024-05-26 Įtraukusis ugdymas Neutrali Danuta

Audito nr. Data Failo pavadinimas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą Atsakingas asmuo
001 2023-04-10 12:00:00 Danuta -
002 2023-04-10 12:00:00 Vilniaus lopšelio-darželio "Gelvonėlis 2023-2027 m. strateginis veiklos planas Mindaugas -