Turinio auditas

64%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
191 2022-10-06 Kovo 11-osios šventė Neutrali
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
157 2022-10-06 Ikimokyklinis ugdymas Neutrali Danuta
158 2022-10-06 Priešmokyklinis ugdymas Neutrali Danuta
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
32 2022-10-06 1,2% parama Rekomendacija

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Danuta
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
44 2022-10-06 Aktualu mokytojams Neutrali Danuta
45 2022-10-06 Aktualu tėvams Neutrali Danuta
74 2022-10-06 Nuorodos Neutrali Danuta
104 2022-10-06 Planavimo dokumentai Neutrali

Vadovo veiklos ataskaitos ir čia dedamos.

Danuta
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2022-10-06 Administracija Bendrieji reikalavimai

Reikia geros kokybės nuotraukų. Pilnų vardų ir pavardžių. Pavaduotojams pareigybinių aprašų, vadovė dar ir cv.

Pavaduotojas ūkiui pagal struktūros schemai yra, kas jis.ji?

Danuta
18 2022-10-06 Neformalus švietimas Neutrali

Teisingai suprantame, kad pas jus to nėra?

Danuta
23 2022-10-06 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Rašote, kad savo specialisto neturite, yra Visuomenės sveiaktos biuro darbuotojas.
Ar galite nurodyti Vardą, Pavardę, jo darbo laiką, kontaktus kaip su juo susisiekti esant poreikiui?
Taip pat kokiais klausimais į jį galima kreiptis, kokios jo funkcijos?

Danuta
30 2022-10-06 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Danuta
41 2022-10-06 Projektinė veikla Rekomendacija

Ar vykdote kokius projektus?

Danuta
47 2022-10-06 Nuostatai Neutrali

Čia turėtū būti ne tik Nuostatai, bet ir visi kiti įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai. Tvarkos aprašai, taisyklės, priedai prie tvarkų.

Surinkite ką turite, atrinksime kas kur dedame kartu.

Danuta
52 2022-10-06 Biudžeto vykdymo ataskaitos Bendrieji reikalavimai

Jei neturite tokių ataskaitų, tai turėtumėte nurodyti kodėl neturite.

Danuta
53 2022-10-06 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Pagal bendruosius reikalavimus reikia skelbti paskutinių metų vidurkį ir naujausio kevirčio darbo užmokestį

pvz: https://baltijosgimnazija.lt/administracine-informacija/darbo-uzmokestis

Danuta
87 2022-10-06 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

čia turėtų būti nepedagoginių darbuotojų sąrašas ir pareigybiniai aprašai. 

Darbuotojai sukelti reikia pareigibinių aprašų

Danuta
114 2022-10-06 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne ugdymo įstaigai, o pastatui.

Danuta
123 2022-10-06 Bendradarbiavimas Rekomendacija

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Danuta
145 2022-10-06 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Danuta
155 2022-10-06 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Teikiamos paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Danuta
159 2022-10-06 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pilną specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Danuta
162 2022-10-06 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką pridėti?

Danuta
167 2022-10-06 Valgiaraščiai 1,5-3 metų vaikų maitinimas Neutrali

Ar talpinate informaciją apie valgiaraščius?
Jei taip, prašome pateikti.

Danuta
168 2022-10-06 Valgiaraščiai 4-7 metų vaikų maitinimas Neutrali

Ar talpinate informaciją apie valgiaraščius?
Jei taip, prašome pateikti.

Danuta
169 2022-10-06 Metodinė taryba Neutrali

Prašome pateikti pilnus vardus ir pavardes.

Danuta
171 2022-10-06 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai

Ar turite kažkokių ugdymo organizavimo planų, tvarkų ar kitokių dokumentų?

Danuta
186 2022-10-06 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti komisijos funkcijas.

Danuta
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-10-06 Titulinis puslapis Neutrali Danuta
4 2022-10-06 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Danuta
6 2022-10-06 Struktūra ir kontaktai Neutrali Danuta
7 2022-10-06 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Danuta
9 2022-10-06 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Danuta
11 2022-10-06 Lopšelio-darželio taryba Bendrieji reikalavimai Danuta
12 2022-10-06 Pasiekimai Bendrieji reikalavimai Danuta
19 2022-10-06 Kitos paslaugos Neutrali Danuta
27 2022-10-06 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Danuta
28 2022-10-06 Maitinimas Bendrieji reikalavimai Danuta
34 2022-10-06 Ugdymas Neutrali Danuta
46 2022-10-06 Administracinė informacija Neutrali Danuta
54 2022-10-06 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Darželyje nėra valstybės tarnautojų.

Danuta
55 2022-10-06 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Danuta
56 2022-10-06 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Danuta
62 2022-10-06 Lopšelis-Darželis Neutrali Danuta
63 2022-10-06 Filosofija, misija, vizija, vertybės Rekomendacija

Gal turite?

Sukelta

Danuta
77 2022-10-06 Versija neįgaliesiems Neutrali Danuta
78 2022-10-06 Svetainės medis Neutrali Danuta
79 2022-10-06 Apie lopšelį-darželį Neutrali Danuta
82 2022-10-06 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Danuta
83 2022-10-06 Laisvos darbo vietos Neutrali Danuta
86 2022-10-06 Struktūros schema Neutrali

Struktūros schema privaloma

Danuta
107 2022-10-06 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Pakeisti į kategorinį įterpimą

Sutvarkyta

Danuta
115 2022-10-06 Mūsų simboliai Rekomendacija Danuta
116 2022-10-06 Tradiciniai renginiai Neutrali Danuta
118 2022-10-06 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Ar turte tokią komisiją? Jei taip, reikia sąrašo, kas ją sudaro ir funkcijų

Sukelta

Danuta
129 2022-10-06 Kontaktai Rekomendacija Danuta
130 2022-10-06 Slapukų politika Neutrali Danuta
133 2022-10-06 Ugdymo aplinka Rekomendacija Danuta
156 2022-10-06 Turinio auditas Neutrali Danuta
160 2022-10-06 Veiklos sritys Neutrali

Perrašėme iš Nuostatų

Danuta
161 2022-10-06 Duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai Danuta
163 2022-10-06 Savivalda Neutrali Danuta
164 2022-10-06 About us Rekomendacija Danuta
166 2022-10-06 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Danuta
173 2022-10-06 „Bitutės“, rusų, vaikų amžius 1,5 – 3 m. Rekomendacija

Auklėtojos: Liudmila Aniščenkova, Margarita Sadaitienė
Auklėtojos padėjėja: Danijelia Žukovskaja

Dienotvarkė?

Emblema?

Darbo laika?

Kontaktai?

Grupės nuotraukos?

 

Danuta
174 2022-10-06 „Boružėlės“, rusų, vaikų amžius 3 – 5 m. Neutrali

Rusų, vaikų amžius 4 – 6m.

Auklėtojos: Natalija Osipova, Liubovė Volochovičienė

Auklėtojos padėjėja: Tatjana Žavoronok

Danuta
175 2022-10-06 Riešutėliai“, lietuvių, vaikų amžius 5 – 7 m. Neutrali

“Žvirbliukai”, lietuvių, vaikų amžius 4 – 5m .
Auklėtojos: Natalija Savicka, Renata Bulkiienė
Auklėtojos padėjėja: Galina Lastočkina

Danuta
176 2022-10-06 „Drugeliai“, lenkų, vaikų amžius 1,5 – 3 m. Neutrali

“Drugeliai”, rusų-lenkų, vaikų amžius 1,5 – 3m.,
Auklėtojos: Veslava Kizelevič, Valentina Dirsienė
Auklėtojos padėjėja: Galina Movčan

Danuta
177 2022-10-06 „Ramunėlės“, lietuvių, vaikų amžius 3 – 4 m. Neutrali

“Ramunėlės”, lietuvių, vaikų amžius 3 – 4m.
Auklėtojos: Nijolė Akuškienė, Anastasija Volotkevičienė
Auklėtojos padėjėja: Stanislava Jelisejeva

Danuta
178 2022-10-06 „Ąžuoliukai“, lietuvių, vaikų amžius 2 – 4 m. Neutrali

Auklėtojos: Jolanta Pilipavičienė, Irena Uškevič
Auklėtojos padėjėja: Alina Voinova

Danuta
179 2022-10-06 „Raselės“, rusų, vaikų amžius 5 – 7 m. Neutrali

“Raselės”, rusų, vaikų amžius 5 – 7m.
Auklėtojos: Rima Jasinskaja, Liudmila Karklelienė
Auklėtojos padėjėja: Tatjana Leščevskaja

Danuta
180 2022-10-06 „Saulutė“, lenkų, vaikų amžius 3 – 6 m. Neutrali

“Saulutė”, lenkų, vaikų amžius 3 – 6m.
Auklėtojos: Halina Žiznevskaja, Gražina Palšaitienė
Auklėtojos padėjėja: Leontyna Vojtkevič

Danuta
181 2022-10-06 „Nykštukai“, lietuvių, vaikų amžius 5 – 6 m. Neutrali

„Ąžuoliukai“, lietuvių, vaikų amžius 4 – 5m.
Auklėtojos:  Marija Mazeikienė, Audronė Valauskienė
Auklėtojos padėjėja: Stanislava Kryštul

Danuta
182 2022-10-06 „Pelėdžiukai“, lietuvių, vaikų amžius 5 – 7 m. Neutrali

“Pelėdžiukai”, lietuvių, vaikų amžius 6 – 7m.
Auklėtojos: Nijolė Kasparavičienė, Aneta Bernatovič
Auklėtojos padėjėja: Violeta Urbelienė

Danuta
183 2022-10-06 „Varpeliai“, rusų, vaikų amžius 2 – 4 m. Neutrali

“Varpeliai”, rusų, vaikų amžius 3 – 4 m.
Auklėtoja: Natalja Gudelevičienė, Margarita Sadaitienė
Auklėtojos padėjėja: Oksana Kochanovskienė

Danuta
184 2022-10-06 „Žvirbliukai“, lietuvių, vaikų amžius 2 – 3 m. Neutrali

“Riešutėliai”, lietuvių, vaikų amžius 4 – 6m.
Auklėtojos: Božena Karpovičienė, Olga Karklelienė
Auklėtojos padėjėja: Jolanta Maišelienė

Danuta
185 2022-10-06 Priėmimas į lopšelį-darželį Rekomendacija

Reikalinga koncentruota informacija. Apie visas tvarkas. Pabandykite parašyti taip, kad žmogus suprastų, o ne tik numesti keletą nuorodų.

Sukelta info

Danuta
187 2022-10-06 Atviri duomenys Neutrali Danuta
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-10-06 Titulinis puslapis Neutrali Danuta
2 2022-10-06 Administracija Bendrieji reikalavimai

Reikia geros kokybės nuotraukų. Pilnų vardų ir pavardžių. Pavaduotojams pareigybinių aprašų, vadovė dar ir cv.

Pavaduotojas ūkiui pagal struktūros schemai yra, kas jis.ji?

Danuta
4 2022-10-06 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Danuta
6 2022-10-06 Struktūra ir kontaktai Neutrali Danuta
7 2022-10-06 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Danuta
9 2022-10-06 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Danuta
11 2022-10-06 Lopšelio-darželio taryba Bendrieji reikalavimai Danuta
12 2022-10-06 Pasiekimai Bendrieji reikalavimai Danuta
18 2022-10-06 Neformalus švietimas Neutrali

Teisingai suprantame, kad pas jus to nėra?

Danuta
19 2022-10-06 Kitos paslaugos Neutrali Danuta
23 2022-10-06 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Rašote, kad savo specialisto neturite, yra Visuomenės sveiaktos biuro darbuotojas.
Ar galite nurodyti Vardą, Pavardę, jo darbo laiką, kontaktus kaip su juo susisiekti esant poreikiui?
Taip pat kokiais klausimais į jį galima kreiptis, kokios jo funkcijos?

Danuta
27 2022-10-06 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Danuta
28 2022-10-06 Maitinimas Bendrieji reikalavimai Danuta
30 2022-10-06 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Danuta
32 2022-10-06 1,2% parama Rekomendacija

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Danuta
34 2022-10-06 Ugdymas Neutrali Danuta
41 2022-10-06 Projektinė veikla Rekomendacija

Ar vykdote kokius projektus?

Danuta
44 2022-10-06 Aktualu mokytojams Neutrali Danuta
45 2022-10-06 Aktualu tėvams Neutrali Danuta
46 2022-10-06 Administracinė informacija Neutrali Danuta
47 2022-10-06 Nuostatai Neutrali

Čia turėtū būti ne tik Nuostatai, bet ir visi kiti įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai. Tvarkos aprašai, taisyklės, priedai prie tvarkų.

Surinkite ką turite, atrinksime kas kur dedame kartu.

Danuta
52 2022-10-06 Biudžeto vykdymo ataskaitos Bendrieji reikalavimai

Jei neturite tokių ataskaitų, tai turėtumėte nurodyti kodėl neturite.

Danuta
53 2022-10-06 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Pagal bendruosius reikalavimus reikia skelbti paskutinių metų vidurkį ir naujausio kevirčio darbo užmokestį

pvz: https://baltijosgimnazija.lt/administracine-informacija/darbo-uzmokestis

Danuta
54 2022-10-06 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Darželyje nėra valstybės tarnautojų.

Danuta
55 2022-10-06 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Danuta
56 2022-10-06 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Danuta
62 2022-10-06 Lopšelis-Darželis Neutrali Danuta
63 2022-10-06 Filosofija, misija, vizija, vertybės Rekomendacija

Gal turite?

Sukelta

Danuta
74 2022-10-06 Nuorodos Neutrali Danuta
77 2022-10-06 Versija neįgaliesiems Neutrali Danuta
78 2022-10-06 Svetainės medis Neutrali Danuta
79 2022-10-06 Apie lopšelį-darželį Neutrali Danuta
82 2022-10-06 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Danuta
83 2022-10-06 Laisvos darbo vietos Neutrali Danuta
86 2022-10-06 Struktūros schema Neutrali

Struktūros schema privaloma

Danuta
87 2022-10-06 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

čia turėtų būti nepedagoginių darbuotojų sąrašas ir pareigybiniai aprašai. 

Darbuotojai sukelti reikia pareigibinių aprašų

Danuta
104 2022-10-06 Planavimo dokumentai Neutrali

Vadovo veiklos ataskaitos ir čia dedamos.

Danuta
107 2022-10-06 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Pakeisti į kategorinį įterpimą

Sutvarkyta

Danuta
114 2022-10-06 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne ugdymo įstaigai, o pastatui.

Danuta
115 2022-10-06 Mūsų simboliai Rekomendacija Danuta
116 2022-10-06 Tradiciniai renginiai Neutrali Danuta
118 2022-10-06 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Ar turte tokią komisiją? Jei taip, reikia sąrašo, kas ją sudaro ir funkcijų

Sukelta

Danuta
123 2022-10-06 Bendradarbiavimas Rekomendacija

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Danuta
129 2022-10-06 Kontaktai Rekomendacija Danuta
130 2022-10-06 Slapukų politika Neutrali Danuta
133 2022-10-06 Ugdymo aplinka Rekomendacija Danuta
145 2022-10-06 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Danuta
155 2022-10-06 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Teikiamos paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Danuta
156 2022-10-06 Turinio auditas Neutrali Danuta
157 2022-10-06 Ikimokyklinis ugdymas Neutrali Danuta
158 2022-10-06 Priešmokyklinis ugdymas Neutrali Danuta
159 2022-10-06 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pilną specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Danuta
160 2022-10-06 Veiklos sritys Neutrali

Perrašėme iš Nuostatų

Danuta
161 2022-10-06 Duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai Danuta
162 2022-10-06 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką pridėti?

Danuta
163 2022-10-06 Savivalda Neutrali Danuta
164 2022-10-06 About us Rekomendacija Danuta
166 2022-10-06 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Danuta
167 2022-10-06 Valgiaraščiai 1,5-3 metų vaikų maitinimas Neutrali

Ar talpinate informaciją apie valgiaraščius?
Jei taip, prašome pateikti.

Danuta
168 2022-10-06 Valgiaraščiai 4-7 metų vaikų maitinimas Neutrali

Ar talpinate informaciją apie valgiaraščius?
Jei taip, prašome pateikti.

Danuta
169 2022-10-06 Metodinė taryba Neutrali

Prašome pateikti pilnus vardus ir pavardes.

Danuta
171 2022-10-06 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai

Ar turite kažkokių ugdymo organizavimo planų, tvarkų ar kitokių dokumentų?

Danuta
173 2022-10-06 „Bitutės“, rusų, vaikų amžius 1,5 – 3 m. Rekomendacija

Auklėtojos: Liudmila Aniščenkova, Margarita Sadaitienė
Auklėtojos padėjėja: Danijelia Žukovskaja

Dienotvarkė?

Emblema?

Darbo laika?

Kontaktai?

Grupės nuotraukos?

 

Danuta
174 2022-10-06 „Boružėlės“, rusų, vaikų amžius 3 – 5 m. Neutrali

Rusų, vaikų amžius 4 – 6m.

Auklėtojos: Natalija Osipova, Liubovė Volochovičienė

Auklėtojos padėjėja: Tatjana Žavoronok

Danuta
175 2022-10-06 Riešutėliai“, lietuvių, vaikų amžius 5 – 7 m. Neutrali

“Žvirbliukai”, lietuvių, vaikų amžius 4 – 5m .
Auklėtojos: Natalija Savicka, Renata Bulkiienė
Auklėtojos padėjėja: Galina Lastočkina

Danuta
176 2022-10-06 „Drugeliai“, lenkų, vaikų amžius 1,5 – 3 m. Neutrali

“Drugeliai”, rusų-lenkų, vaikų amžius 1,5 – 3m.,
Auklėtojos: Veslava Kizelevič, Valentina Dirsienė
Auklėtojos padėjėja: Galina Movčan

Danuta
177 2022-10-06 „Ramunėlės“, lietuvių, vaikų amžius 3 – 4 m. Neutrali

“Ramunėlės”, lietuvių, vaikų amžius 3 – 4m.
Auklėtojos: Nijolė Akuškienė, Anastasija Volotkevičienė
Auklėtojos padėjėja: Stanislava Jelisejeva

Danuta
178 2022-10-06 „Ąžuoliukai“, lietuvių, vaikų amžius 2 – 4 m. Neutrali

Auklėtojos: Jolanta Pilipavičienė, Irena Uškevič
Auklėtojos padėjėja: Alina Voinova

Danuta
179 2022-10-06 „Raselės“, rusų, vaikų amžius 5 – 7 m. Neutrali

“Raselės”, rusų, vaikų amžius 5 – 7m.
Auklėtojos: Rima Jasinskaja, Liudmila Karklelienė
Auklėtojos padėjėja: Tatjana Leščevskaja

Danuta
180 2022-10-06 „Saulutė“, lenkų, vaikų amžius 3 – 6 m. Neutrali

“Saulutė”, lenkų, vaikų amžius 3 – 6m.
Auklėtojos: Halina Žiznevskaja, Gražina Palšaitienė
Auklėtojos padėjėja: Leontyna Vojtkevič

Danuta
181 2022-10-06 „Nykštukai“, lietuvių, vaikų amžius 5 – 6 m. Neutrali

„Ąžuoliukai“, lietuvių, vaikų amžius 4 – 5m.
Auklėtojos:  Marija Mazeikienė, Audronė Valauskienė
Auklėtojos padėjėja: Stanislava Kryštul

Danuta
182 2022-10-06 „Pelėdžiukai“, lietuvių, vaikų amžius 5 – 7 m. Neutrali

“Pelėdžiukai”, lietuvių, vaikų amžius 6 – 7m.
Auklėtojos: Nijolė Kasparavičienė, Aneta Bernatovič
Auklėtojos padėjėja: Violeta Urbelienė

Danuta
183 2022-10-06 „Varpeliai“, rusų, vaikų amžius 2 – 4 m. Neutrali

“Varpeliai”, rusų, vaikų amžius 3 – 4 m.
Auklėtoja: Natalja Gudelevičienė, Margarita Sadaitienė
Auklėtojos padėjėja: Oksana Kochanovskienė

Danuta
184 2022-10-06 „Žvirbliukai“, lietuvių, vaikų amžius 2 – 3 m. Neutrali

“Riešutėliai”, lietuvių, vaikų amžius 4 – 6m.
Auklėtojos: Božena Karpovičienė, Olga Karklelienė
Auklėtojos padėjėja: Jolanta Maišelienė

Danuta
185 2022-10-06 Priėmimas į lopšelį-darželį Rekomendacija

Reikalinga koncentruota informacija. Apie visas tvarkas. Pabandykite parašyti taip, kad žmogus suprastų, o ne tik numesti keletą nuorodų.

Sukelta info

Danuta
186 2022-10-06 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti komisijos funkcijas.

Danuta
187 2022-10-06 Atviri duomenys Neutrali Danuta
191 2022-10-06 Kovo 11-osios šventė Neutrali