Metodinė taryba

Metodinės tarybos nariai 2021-2022 m.m. 

Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos komisijoje
1. Danuta Juralevičienė Pirmininkė
2. Rima Narė
3. Liudmila K. Narė
4. Nijolė K. Narė
5. Margarita Narė

Mokyklos metodinės tarybos funkcijos:

 • kartu su mokyklos vadovu, jo pavaduotojais ugdymui nustatyti mokytojų metodinės veiklos prioritetus mokykloje;
 • koordinuoti mokykloje metodinę veiklą, telkiant mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti;
 • nagrinėti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustatyti jos prioritetus;
 • inicijuoti mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis ir organizacijomis.
 • kartu su mokyklos vadovu, pavaduotoju ugdymui nagrinėti ir planuoti ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą; numatyti mokyklos veiklos gaires ir prioritetus.
 • teikti siūlymus dėl metodinės veiklos.
 • vertinti pasirinktas ugdymo proceso sritis ir teikti siūlymus joms tobulinti.
 • dalyvauti mokyklos renginių ir švenčių organizavime;
 • užtikrinti ugdytinių dalyvavimą miesto, šalies renginiuose, projektuose.

Atnaujinta: 2024-03-28
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Ugdymo grupės
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
Kimochis
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Polski