Aktualu tėvams

Info vaiko sveikatos klausimais

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“: HIGIENOS NORMOS.

Instrukcija vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodo kūrimui, čia: INSTRUKCIJA.

E. sveikatos portale – esveikata.lt – sugeneruoto vaiko sveikatos pažymos kodo pateikimas darželiui:INSTRUKCIJA.

Vilniaus sveikatos biuro informacija ikimokyklinio ugdymo įstaigoms: www.vilniussveikiau.lt/medziaga-skirta-ikimokyklinio-ugdymo-istaigoms

Info vaiko ugdymo klausimais

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus dėl vaikų priėmimo: DUK.

Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose nauja tvarka (išrašai): nauja-tvarka-mok-uz-darz

Priėmimo į darželius tvarka: PRIĖMIMAS Į DARŽELIUS.

Darželių informacinės sistemos nuoroda: ČIA.

Ikimokyklinio ugdymo pavyzdinė sutartis: ČIA.

Priešmokyklinio ugdymo pavyzdinė sutartis: ČIA.

Auklėtojo pareigybės aprašas: Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybė.

Lopšelio-darželio “Gelvonėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa: IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa: PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA.

Vaikų pasiekimų aprašas: VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS.

Atnaujinta: 2024-03-28
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Ugdymo grupės
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
Kimochis
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Polski