Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus lopšelio-darželio “Gelvonėlis“ nuostatai 2021-09-16 12:15:04 5.17 MB
Vilniaus lopšelio-darželio „Gelvonėlis“ mokytojų tarybos nuostatai 2021-09-16 12:15:04 70 KB
Mokyklos metodinės tarybos nuostatai 2022-02-03 16:50:14 26.76 KB
Vilniaus lopšelio-darželio „Gelvonėlis“ tarybos nuostatai 2021-09-16 12:15:04 92.5 KB
Vilniaus lopšelio-darželio “Gelvonėlis“ meninės kūrybinės veiklos koordinavimo grupės nuostatai 2021-09-16 12:15:04 114 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai 769.46 KB
Projekto nuostatai 159.79 KB
Virtualios parodos nuostatai 143.75 KB
Projekto "Mūsų kiemelio žalioji vaistinėlė" nuostatai 147.3 KB
Tvarkos
Vilniaus lopšelio-darželio „Gelvonėlis“ vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-02-03 13:08:44 45.02 KB
Dėl lankymo mokyklos tvarkos aprašas 2022-02-18 21:58:33 111.49 KB
Taisyklės
Finansų kontrolės taisyklės 2020 m. 2021-09-16 11:38:26 55.72 KB
Pareigybės aprašai
Vilniaus lopšelis darželis „Gelvonėlis“ mokytojos padėjėjos pareigybės aprašymas 2023-04-27 17:07:23 210.01 KB
Vilniaus lopšelis darželis „Gelvonėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

2022-10-21 13:38:31 53 KB
Vilniaus lopšelis darželis „Gelvonėlis“ kiemsargio pareigybės aprašymas 206.23 KB
Vilniaus lopšelis darželis „Gelvonėlis“ logopedo pareigybės aprašymas 218.27 KB
Vilniaus lopšelis darželis „Gelvonėlis“ meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 223.64 KB
Vilniaus lopšelis darželis „Gelvonėlis“ priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

2022-10-21 13:36:41 51 KB
Vilniaus lopšelis darželis „Gelvonėlis“ sveikatos priežiūros specialisto ir dietisto pareigybės aprašymas 219.35 KB
Vilniaus lopšelis darželis „Gelvonėlis“ pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2024-02-15 09:03:27 1.38 MB

Atnaujinta: 2024-03-28
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Ugdymo grupės
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
Kimochis
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Polski