Lopšelio-darželio taryba

Lopšelio-darželio tarybos nariai 2021-2022 m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Šarūnas Andrulevičius Tėvų atstovas Pirmininkas
2. Tomas Mingėla Tėvų atstovas Narys
3. Ilona Kolvianec Tėvų atstovė Narė
4. Irena Uškevič Mokytojų atstovė Narė
5. Anastasija Volotkevičienė Mokytojų atstovė Narė
6.  Gražina Palšaitienė Mokytojų atstovė Narė
7. Božena Šikšnienė Socialinių partnerių atstovė Narė

Lopšelio-darželio tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • aprobuoja Lopšelio-darželio strateginį planą, metinę Lopšelio-darželio veiklos programą, Lopšelio-darželio nuostatus. Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisykles, kitus Lopšelio darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Lopšelio-darželio direktoriaus;
 • teikia siūlymų Lopšelio-darželio direktoriui dėl Lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo. Lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto Lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso Lopšelio-darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Lopšelio-darželio direktoriui dėl Lopšelio-darželio veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymus Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Lopšelio-darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto Pedagogų tarybos ir Lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas, siūlymus, skundus ir teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui;
 • teikia siūlymų dėl Lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių ugdymo ir darbo sąlygųsudarymo, talkina formuojant Lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • svarsto Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus.

Atnaujinta: 2024-03-28
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Ugdymo grupės
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
Kimochis
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Polski