Filosofija, misija, vizija, vertybės

Filosofija

Ant ledo gėlės neauga (N. Rerichas).

Misija

Orientuojantis į vaiko poreikius, skatinant ugdytinių saviraišką, savarankiškumą, aktyvų dalyvavimą ugdomojoje veikloje bei bendruomenės gyvenime, suteikti kiekvienam galimybę tobulinti savo gebėjimus.

Vizija

Aukštos kultūros ugdymo įstaiga, orientuota į prigimtinių, individualių galių, gebėjimų puoselėjimą ir sąmoningo piliečio pradmenų ugdymą. Tai įstaiga, turinti saugią, modernią aplinką, aprūpinta informacinių technologijų priemonėmis, užtikrinanti ugdytinių psichologinį irfizinį saugumą, taikanti besimokančios informacinės visuomenės darbo metodus ir stilių.

Vertybės

  • Ugdymas ir ugdymasis;
  • Bendradarbiavimas;
  • Atvirumas, atsakomybė, vieningumas;
  • Veiklos kokybė, tęstinumas ir tobulėjimas;
  • Tradicijų puoselėjimas;
  • Pasidalytoji lyderystė.
Atnaujinta: 2022-03-10
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Ugdymo grupės
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Polski